CD. TARQUIM - A CUBA

10.00

LIMITED PRESS
CD. SILR 007

Llençament / Lanzamiento / Release:
18 SEPT. 2020

Top sound.
Limited edition! Run Fast!

DESCARGA TARQUIM
LA ESPERANZA DE AMAR
SON PARA LOS MUERTOS
LA HABANA Y TU
NEGRON TIENE SWING
ABAJO LOS MUROS
MERCADO DE SAN RAFAEL
CAYO HUESO
OUTRO

[CAT]

Tarquim, és un projecte musical dedicat a la creació de noves cançons a partir de
l'estudi de diferents tradicions musicals folklòriques i populars. El lidera el
saxofonista, flautista, compositor i productor Pau Vidal.
"A Cuba" surt de l’admiració de Vidal per la tradició musical cubana i afrocubana. Això el va portar a establir-se durant nou mesos a l'Havana per estudiar amb alguns dels millors músics de l'illa com José Eladio Amat Medina, ‘Julito’ Padrón, Lázaro Hernández o Eduardo Rubio, flautista de l’emblemàtica Orquesta Aragón. Amb la intenció de conèixer, compartir i aprendre de les diferents manifestacions culturals en la seva dimensió completa, no solament a través dels discos.
Son, guaracha, descarga, bolero, salsa... Puro Ritmo!

[CAST]

Tarquim, es un proyecto musical dedicado a la creación de nuevas canciones a partir del estudio de diferentes tradiciones musicales folkloricas y populares. Lo lidera el saxofonista, flautista, compositor y productor Pau Vidal.
"A Cuba" surge de la admiración de Vidal por la tradición musical cubana y afrocubana.
Eso le llevó a establecerse durante nueve meses en La Habana para estudiar con algunos de los mejores músicos de la isla como José Eladio Amat Medina, ‘Julito’ Padrón, Lázaro Hernández o Eduardo Rubio, flautista de la emblemàtica Orquesta Aragón. Con la intención de conocer, compartir y aprender de las diferentes manifestaciones culturales en su dimensión más completa, no solamente a través de los discos.
Son, guaracha, descarga, bolero, salsa... Puro Ritmo!

[ENG]

Tarquim, is a musical project dedicated to the creation of new songs from the study of different folk and popular musical traditions. It is led by the saxophonist, flutist, composer and producer Pau Vidal.
"A Cuba" arises from Vidal's admiration for the Cuban and Afro-Cuban musical tradition.
That led him to settle in La Habana to study with some of the best musicians on the island such as José Eladio Amat Medina, ‘Julito’ Padrón, Lázaro Hernández or Eduardo Rubio, flutist of the emblematic Aragón Orchestra. With the intention of knowing, sharing and learning from the different cultural manifestations in their most complete dimension, not only through records.
Son, guaracha, descarga, bolero, salsa ... Puro Ritmo!